Bất công hay phân biệt đối xử: Nam và Nữ (Người dịch: Nguyễn Bích Hằng)

Ngày nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp do phái nữ lãnh đạo, hoặc phái nữ được bổ nhiệm vào ban điều hành doanh nghiệp. Điều này minh chứng được sự bình đẳng đối với phái nữ trên mọi mặt trận, và thực tế, họ đã đem lại, đóng góp vào sự thành công chung không kém gì nam giới.

MC900435997

 

Nhưng trên thực tế, điều đó có chắc chắn là bình đẳng hay không. Một nhóm nghiên cứu, đứng đầu bởi nhà xã hội học của Trường Havard, Ông Frank Dobbin đang làm một nghiên cứu để đánh giá cổ phiếu của các công ty sẽ thay đổi thế nào sau khi có phái nữ được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo công ty. Kết quả thật đáng được xem xét.

Theo nghiên cứu này, các doanh nghiệp tham gia trên thị trường chứng khoán, sau khi bổ nhiệm nữ giới vào ban điều hành hoặc tăng số nữ giới trong ban điều hành, giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp này trên thị trường có suy giảm, mặc dù các chỉ số tài chính và lợi nhuận của doanh nghiệp không hề giảm, thậm chí còn ở tỷ trọng tốt hơn.

Vậy, vì sao giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp lại suy giảm. Nghiên cứu cho thấy, điều này bị ảnh hưởng bởi định kiến của một số nhà đầu tư. Mặc dù khối các nhà đầu tư trọng yếu nhận thấy rằng việc bổ nhiệm nữ giới vào ban điều hành là một tín hiệu tốt, và họ sẵn sàng bỏ tiền để mua thêm cổ phiếu của các doanh nghiệp này. Ngược lại, các nhà đầu tư nhỏ lại có phản ứng tiêu cực về quyết định này. Tuy nhiên, khối các nhà đầu tư nhỏ lại nắm tổng số cổ phiếu của doanh nghiệp nhiều hơn khối các nhà đầu tư trọng yếu (gấp hai lần hoặc hơn), vì vậy, ảnh hưởng chung của định kiến này khiến tổng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp giảm xuống, mặc cho chỉ tiêu lợi nhuận không hề suy giảm.

Người ta cho thấy, nếu không bị xã hội lên án, xu hướng của các nhà quản lý quỹ thường gắn nam giới với sự lãnh đạo và thành công, điều đó khiến họ không ưa các doanh nghiệp có nữ giới trong ban điều hành. Theo nghiên cứu tâm lý học, người ta thường dùng định kiến để đánh giá khả năng của đàn ông và đàn bà, cho dù kết quả thực tế không hề như định kiến.

Không chỉ nghiên cứu của Dobbin, một bài báo khác của Bà Jancombopiano trong báo cáo 2007 “Kết quả doanh nghiệp và dự hiện diện của phái nữ trong ban điều hành” cũng chỉ ra rằng có mối tương quan mật thiết giữa các chỉ số tài chính doanh nghiệp với giới tính của người lãnh đạo.

“Chúng ta biết sự khác nhau giữa nam và nữ, quản lý tốt sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn” bà ta nói. “Đối với các công ty bổ nhiệm thành công nữ giới vào ban điều hành của họ, điều đó chứng tỏ họ đã tăng được tính độc lập, sự cải tổ, tính quản trị, và tất yếu dẫn đến kết quả doanh nghiệp tốt hơn”

Như vậy, qua kết quả của hai nghiên cứu trên đây, nữ giới đã đóng góp và khẳng định vai trò của mình trong xã hội, với các vị trí tương đồng như nam giới. Chỉ còn lại yếu tố định kiến xã hội như thế nào để họ có điều kiện khẳng định vai trò của mình.

Theo quan điểm cá nhân tôi, những định kiến xã hội đang ngày càng rộng mở đối với phái nữ, nhiều doanh nghiệp hay ngay cả các cơ quan chính phủ đã lựa chọn và đặt nữ giới vào nhiều vị trí quan trọng. Chúng ta cần hiều “Điều quan trọng là kết quả họ đã làm được gì, chứ không phải họ là Nam hay là Nữ”.

Nguồn: Harvard Business Review – July-August 2010 – Governance by Andrew O’Connell

 

Nguyễn Bích Hằng

Chánh VPTGĐ/ Giám đốc Truyền thông

 

 

Group Information Read more

Making Our World Safer (NSC) and a Mission of Trust (Apave)… two visions combining to offer Apave’s international customers globally-recognized, qualitative approach to defensive driving training.

 

 

Th...

Newspaper information Read more

Hanoi (March 7th, 2017), The Executive Vice President of Apave Group (French) – Mr. Nguyen Cong Phu - General Director of Apave Asia Pacific had a working visit at Vietnam Construction Ministry. He was received...

Specialist News Read more

The urbanization level in China is presently around thirty-six (36) percent.  Experience elsewhere, indicates that as the urbanization level reaches thirty (30) percent, the country enters a stage of accel...

Contact Us and FAQ

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

  • 1000 Professionals 8
  • Branches
  •  
  • 3 Representative Offices 
  •  
    6
  • Subsidiaries China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013