KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 và ISO 14001 : 2004

Khóa học được thiết kế cho những người đảm nhiệm các cuộc đánh giá tích hợp hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2004 và những người chịu  trách nhiệm thực hiện và duy trì Hệ Thống này

 

DT2

 

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

 • Giúp các học viên hiểu rõ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
 • Trang bị các kỹ năng đánh giá tích hợp ISO 9001: 2008 và ISO 14001:2004 lập kế hoạch đánh giá, tiến hành đánh giá và lập báo cáo đánh giá;
 • Giúp học viên biết cách quản lý và tổ chức cuộc đánh giá nội bộ..

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC:        

Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng

¨       Biết cách hoạch định, tổ chức, kiểm soát một cuộc đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004 của Công ty

¨       Hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004  ở góc nhìn của chuyên gia đánh giá

¨       Sử dụng các kỹ năng cho công tác chuẩn bị, thực hiện đánh giá tại hiện trường và lập báo cáo đánh giá tích hợp

¨       Hệ thống hóa và vận dụng các yêu cầu luật định về quản lý chất lượng, quản lý môi trường và quản lý an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp cũng như các yêu cầu của các bên liên quan vào các cuộc đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống

 

ĐỐI TƯỢNG NÊN THAM DỰ:

 1. Các cán bộ cốt lõi, các cấp tổ  trưởng, trưởng, phó phòng, Ban lãnh đạo và các thành viên được chọn lựa để thực hiện đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường và quản lý an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp (phiên bản hiện hành) nên tham gia khóa học này.
 2. Lãnh đạo, cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ phục trách chất lượng, môi trường và an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp
 3. Cán bộ được dự kiến tham gia đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thốISO 9001 :2008 và ISO 14001: 2004.
 4. Cán bộ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chất lượng, an toàn và  sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học

 

THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

¨       Thời gian:                        03 ngày

¨       Địa điểm:                         Thông tin sau.

¨       Ngôn ngữ học:                 Tiếng Việt

   Ngôn ngữ tài liệu:             Tiếng Việt                                             

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Ngày thứ 1

Buổi sáng: 08h15 - 12h00

a.Giới thiệu khóa học, thành phần tham dự, mục tiêu khóa học, chia nhóm.

 

b.Giới thiệu tổng quan về đánh giá nội bộ tích hợp

¨       Tìm hiểu mục đích, khái niệm, phạm vi và lợi ích của đánh giá nội bộ tích hợp.

¨       Giới thiệu quy trình đánh giá nội bộ bao gồm quá trình lập kế hoạch, chuẩn bị, tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá, khắc phục phòng ngừa các điểm không phù hợp.

 

c.Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và hệ thống quản lý môi trườISO 14001: 2004 dưới góc độ đánh giá.

*     Yêu cầu chung

*     Chính sách An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

*     Lập kế hoạch

*     Thực hiện và điều hành

*     Kiểm tra

*     Xem xét lãnh đạo

 

Buổi chiều: 13h15 – 17h00

Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:dưới góc độ đánh giá (tiếp theo)

Thực hành 1: Bài tập hiểu tiêu chuẩn:

-          Xác định yêu cầu tiêu chuẩn liên quan theo từng tình huống

-          Đánh giá mức độ phù hợp của từng tình huống theo yêu cầu tiêu chuẩn tương ứng

Chữa bài tập thực hành 1


 

2.    Ngày thứ 2

Buổi sáng: 08h15 - 12h00

 

a.Kỹ năng hoạch định chương trình đánh giá

¨       Xác định về chức năng nhiệm vụ các phòng ban

¨       Xác định phạm vi đánh giá một cách đầy đủ theo tần suất đánh giá đã quy định

¨       Tham chiếu chính xác đến các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004 có liên quan phạm vi đánh giá

Thực hành 2: -Bài tập nhóm: Lập chương trình đánh giá

Chữa bài tập thực hành

 

b. Kỹ năng chuẩn bị cho một cuộc đánh giá – Lập Checklist

Thực hành 3- Bài tập nhóm: Lập Checklist

¨       Đọc các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 - tham chiếu đến nội dung cần đánh giá.

¨       Xác định các yêu cầu chính (key word)

¨       Xác định các bằng chứng cần tìm thể hiện sự phù hợp của hệ thống

¨       Xác định các câu hỏi sử dụng

¨       Hoàn tất bảng checklist

 

Buổi chiều: 13h15 – 17h00

c.Thực hành đánh giá

Các phương pháp được sử dụng trong đánh giá nội bộ tích hợp

Phương pháp lấy mẫu trong đánh giá nội bộ tích hợp 2 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và quản lý môi trường ISO 14001: 2004

Giới thiệu kỹ năng thu thập thông tin

Phương pháp truyền đạt thông tin

-          Các kỹ năng nên sử dụng khi đánh giá tích hợp 2 hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001: 2004

-          Kỹ năng xử lý tình huống khi đánh giá

-          Những điểm cần lưu ý khi đánh giá tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004

Thực hành 4- Bài tập nhóm: Bài tập phân tích tình huống khi đánh giá tại hiện trường

-          Xác định yêu cầu tiêu chuẩn liên quan đến tình huống

-          So sánh yêu cầu tiêu chuẩn và các dữ liệu đã có của tình huống

-          Phân tích các hành động cần phải thực hiện tiếp theo với vai trò là chuyên gia đánh giá và kết luận

Chữa bài tập thực hành 4

 

3.     Ngày thứ 3

Buổi sáng: 08h15 : 12h00

 

d.Lập báo cáo đánh giá

Giới thiệu nguyên tắc lập báo cáo đánh giá tích hợp

Yêu cầu của một báo cáo sự không phù hợp

Các lưu ý khi lập báo cáo sự không phù hợp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

Thực hành 5- Bài tập nhóm: Viết báo cáo sự không phù hợp

-          Phân tích tình huống

-          Viết báo cáo sự không phù hợp cho từng tình huống theo dữ liệu của bài ra

Chữa bài tập thực hành 5

 

e.Tổng kết khóa học

Thảo luận các khó khăn điển hình của học viên trong quá trình đánh giá nội bộ tích hợp, bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn thường bị bỏ sót hoặc nhận định nhầm lẫn.

Các nội dung chính cần cho 01 cuộc đánh giá nội bộ tích hợp

 

Buổi chiều: 13h00 – 17h00

 

Hỏi đáp

Làm bài thi cuối khóa

 

Tải tài liệu:

 

1. Chuyên gia đánh giá nội bộ 9001 & 14001

 

2. Phiếu đăng ký

 

 

Thông tin tập đoàn Read more

 

Đô thị kiến trúc: hạn chế các trục trặc kỹ thuật. Hợp đồng tư vấn xây dựng của Đô thị kiến trúc và di sản

 

Một phương thức giao thông mới của Paris tôn trọng môi trường và an toàn cho n...

Thông tin báo chí Read more

Dân trí  Ngày 08/10/2019 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết “Tư vấn thẩm tra thiết kế và giám sát thi công xây dựng dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Dụ” giữa Công ty cổ phần phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô và Côn...

Bài viết chuyên gia Read more


TBKTSG  - Quản trị có triết lý không? Câu trả lời là có. Bởi lẽ doanh nghiệp là một thực thể cấu tạo từ những con người. Có con người là có triết lý. Nói gọn ghẽ, đó là triết lý để tư duy và hành động.

 ...

Đón đầu tái phát triển kinh tế Read more

Ngày nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp do phái nữ lãnh đạo, hoặc phái nữ được bổ nhiệm vào ban điều hành doanh nghiệp. Điều này minh chứng được sự bình đẳng đối với phái nữ trên mọi mặt trận, và thực tế, họ ...

Vượt khủng hoảng Read more

Trong thời kì khủng hoảng kinh tế/ tài chính toàn cầu có thể đưa một doanh nghiệp đến tình cảnh phá sản “tức thì”, thế mà chính ngay trong doanh nghiệp đó một số lãnh đạo hay cán bộ chủ chốt vẫn giữ một phong t...

Các khóa đào tạoXem thêm
Tuyển dụngXem thêm
Các chứng chỉXem thêm

Danh mục dịch vụ

Tư vấn xây dựng
A. GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Thẩm tra thiết kế
2. Thẩm tra tổng dự toán
3. Tư vấn đấu thầu
4. Giám sát thi công
5. Giám sát điện, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC, VSMT
6. Chứng nhận phù hợp chất lượng
B. TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Quản lý dự án
2. Điều hành dự án
C. HỖ TRỢ KỸ THUẬT
1. Tư vấn, cải tạo nâng cấp
2. Xác định nguyên nhân sự cố công trình và tư vấn các giải pháp khắc phục
D. CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực
2. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng trong quá trình thi công (yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống, chất lượng hoàn thiện)
Giám định công nghiệp
A. GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT
1. Thẩm tra thiết kế
2. Giám định, giám sát thi công các bồn bể, bình chứa, đường ống áp lực và kết cấu thép
3. Giám sát quá trình sơn
4. Kiểm tra công tác bảo trì nhà máy (Khảo sát trực quan, kiểm tra không phá hủy)
5. Giám sát đại diện Chủ đầu tư
6. Cấp giấy chứng nhận chất lượng – Dán nhãn CE
B. GIÁM SÁT TRONG CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU
1. Giám sát đóng mới và sửa chữa tàu
2. Đo chiều dày vỏ tàu
C. GIÁM ĐỊNH CÔNG TÁC HÀN
1. Tư vấn thiết lập & chứng nhận quy trình Hàn
2. Tư vấn quá trình sản xuất hàn
3. Đào tạo, đánh giá, chứng nhận thợ hàn
4. Giám sát xử lý nhiệt khi hàn
D. GIÁM SÁT CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
1. Giám sát chế tạo và lắp đặt thiết bị các hạng mục.
2. Giám sát xây dựng nhà máy
3. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong công tác tháo dỡ các công trình hạt nhân (tính bền vững của công trình, an toàn, môi trường…)
4. Đào tạo vận hành an toàn và kiểm soát rủi ro
5. Kiểm soát các thiết bị áp lực (PE) và các thiết bị áp lực hạt nhân (NPE)
6. Hỗ trợ kỹ thuật (Quản lý hệ thống tài liệu nội bộ, hỗ trợ bảo trì các thiết bị áp lực và các thiết bị áp lực hạt nhân, hỗ trợ khi có đánh giá chất lượng từ bên ngoài…)
E. ROPE ACCESS
Thử nghiệm không phá hủy
A. CÁC DỊCH VỤ
1. Kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X, tia Gamma (RT)
2. Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (UT)
3. Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu (PT)
4. Kiểm tra bằng phương pháp hạt từ (MT)
5. Kiểm tra bằng phương pháp điện từ (ET)
6. Đo độ dầy kim loại bằng siêu âm
7. Giám định sơn
8. Đo độ cứng (HAT)
9. Kiểm tra rò rỉ (LT)
B. CÁC DỊCH VỤ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ CAO
1. Kiểm tra siêu âm tự động (P-Scan)
2. Khảo sát siêu âm ăn mòn (T-Scan)
3. Đo nhiễu xạ bay (TOFD)
4. Phased Array
5. Chụp ảnh phóng xạ xử lý số
6. Phương pháp đo điện trường biến thiên (ACFM)
7. Phương pháp siêu âm sóng dài (GWUT)
8. Kiểm tra rò rỉ từ thông (MFL)
9. Dòng xoáy trường xa (RFET)
10. Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại trong vật liệu (PMI)
Tư vấn quản lý
A. TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
1. Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9000, ISO 14000, HACCP, ISO 22000, ISO/TS 16949, ISO 26000, OHSAS 18000, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 17025, BRC, IFS, Global G.A.P, SA 8000, BSCI
2. Hệ thống quản lý tích hợp
4. Quản lý năng lượng -ISO 50001:2011
3. Quản lý rủi ro
B. CÁC CÔNG CỤ/ PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN HIỆU SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
Six Sigma, LEAN, TQM, Kaizen, 5S, Chi phí chất lượng (COQ), Công cụ thống kê, Công cụ cốt lõi trong quản lý (SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP), Kiểm soát rủi ro
C. PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC
1. Chiến lược kinh doanh
2. Tái lập, tái cấu trúc, phát triển tổ chức
3. Quản lý nhân sự
4. Quản lý tri thức
5. Giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp
D. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, DÁN NHÃN CE
Đào tạo
A. NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT
1. Chuyên đề về xây dựng: giám sát thi công, quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc dự án đầu tư, an toàn lao động, quản lý rủi ro, hợp đồng trong xây dựng, tính toán thiết kế móng nhà cao tầng, kết cấu nhà cao tầng (có xét đến động đất), kiể
2. Đào tạo Hàn & cấp chứng nhận thợ Hàn
B. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ & TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
1. Hệ thống quản lý: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 26000, HACCP, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, ISO 50001, BRC v.v …
2. Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000, bộ luật ứng xử BSCI
3. Các công cụ thống kê, 5S, kiểm soát chi phí chất lượng, TQM
4. 5 công cụ cốt lõi SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP
5. Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN
C. QUẢN LÝ THEO CHỨC NĂNG
1. Quản lý nhân sự
2. Quản lý chất lượng
3. Quản lý sản xuất
4. Quản lý an toàn sức khỏe và môi trường
5. Quản lý năng lượng
D. PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN & TỔ CHỨC
1. Phát triển và thay đổi tổ chức (OCD)
2. Kỹ năng phát triển năng lực cá nhân: 20 kỹ năng mềm
3. Kỹ năng phát triển năng lực quản lý
E. XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM
Hàng không
A. ĐÁNH GIÁ VÀ TƯ VẤN
1. Đánh giá an toàn hàng không
2. Thẩm định rủi ro hàng không
3. Hỗ trợ chứng nhận trong thiết kế, sản xuất, bảo trì, điều kiện bay, tổ chức chuyến bay và các hoạt động sân bay
4. Thực hiện các khảo sát an toàn bay và khả thi cho các tổ chức hang không, các nhà sản xuất, tổ chức bảo dưỡng và các tổ chức đào tạo.
B. TƯ VẤN KĨ THUẬT
1. Khảo sát và kiểm tra đánh giá các trang thiết bị
2. Đánh giá hiện trạng máy bay đang hoạt động
3. Giải pháp khôi phục hiện trạng của máy bay
C. ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo kĩ thuật bảo dưỡng máy bay theo tiêu chuẩn EASA (APAVE Aeroservices, một tổ chức đào tạo bảo dưỡng được công nhận bởi EASA part 147)
2. Các điều luật hàng không
3. Hệ thống quản lý và các Tiêu chuẩn Chất lượng
4. Các chương trình đào tạo giám định & giám sát kỹ thuật cho Cục Hàng Không Dân Dụng
5. Các chương trình đào tạo khác được thiết kế theo nhu cầu khách hàng
D. HÀNG HÓA NGUY HIỂM
1. Kiểm tra, đánh giá hệ thống đóng gói vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm
2. Đào tạo cho các đối tác về hệ thống vận chuyển (APAVE-BVT là một trong TOP 10 trường được công nhận bởi IATA trên toàn thế giới về hàng hóa nguy hiểm)
3. Tư vấn và hỗ trợ
E. AN TOÀN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VÀ CẢNG HÀNG KHÔNG
1. Khảo sát và kiểm tra
2. Đánh giá cơ sở vật chất
F. ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM
1. Thử nghiệm, đo lường và hiệu chỉnh dụng cụ và trang thiết bị
2. Tư vấn và hỗ trợ thành lập mới và quản lý các trung tâm thử nghiệm
G. GIẢI PHÁP CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ MÁY BAY VÀ CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ
1. Dịch vụ kiểm tra trang thiết bị
2. Dịch vụ bảo trì các trang thiết bị
3. Đo đạc ngoại trường và tính toán
4. Đào tạo
Hạ tầng Kỹ Thuật
A. GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Thẩm tra thiết kế
2. Thẩm tra tổng dự toán
3. Tư vấn đấu thầu
4. Giám sát thi công
5.Giám sát điện, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC, VSMT
6.Chứng nhận phù hợp chất lượng
7. Giám sát công trình đường, cầu, cấp thoát nước, cảng, kè, phi trường, đường cao tốc, hệ thống metro, hệ thống hầm đường bộ,…
B. TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
1. Quản lý dự án
2. Điều hành dự án
C. HỖ TRỢ KỸ THUẬT
1. Tư vấn, cải tạo nâng cấp
2. Xác định nguyên nhân sự cố công trình và tư vấn các giải pháp khắc phục
Oil&Gas

Năng lực và Kinh nghiệm

Danh mục khách hàng
Tổng công ty Cao Su
Công ty Xây Dựng số 1 hà Nội
Công ty Xây Dựng số 5 Hà Nội
Công ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Mới Nam Thăng Long
Công ty Xây Dựng Công Nghiệp
Công ty Du Lịch và Thương Mại Tổng Hợp Thăng Long
Công ty Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên ( BITI'S )
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt - VITEX
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Tháp
Công ty Cổ Phần Địa Ốc - Du Lịch Đông Hải
Công ty Phát Triển Khu Công Nghệ Cao
Công ty cổ phần địa ốc FIDECO
Công ty Tài Nguyên
Công ty cổ phần xây dựng sông Hồng (INCOMEX)
Ban Quản Lý Dự Án Thành phố Đà Nẵng
Ban Quản Lý Dự Án Dung Quất
Công ty CP hợp tác kinh tế và XNK SAVIMEX
Công Ty Xuất Nhập Khẩu Hàng Tiêu Dùng và Thủ Công Mỹ Nghệ Hà Nội (ARTEX)
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Công Ty Xây Dựng Bạch Đằng - Hải Phòng
Ngân hàng phát triển Châu Á
TRENDSETTERS FASHION CO,.LTD
S.E.M THONG NHAT SOFITEL METROPOLE HANOI
Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Vệt Nam (VCCI)
Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam
Ngân Hàng Cổ Phần Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Chí Lộc - Hồ Chí Minh
Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Bình Định
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phàn Phát Triển Nhà - TP HCM
Công Ty Xây Dựng Phát Triển Nhà Quận 3 - TP HCM
Công ty Sửa chữa & đóng tàu Sài Gòn (SAIGON SHIPYARD)
Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư HCM
Công Ty Cổ Phần Trường Tiền
Công Ty Cổ Phần Trường Tiền - Huế
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3-2
Công Ty Cổ Phần Cáp và Vật Liệu Viễn Thông (SACOM
Công Ty TNHH Vạn Phát Hưng
TNHH Nhà nước một thành viên Thăng Long GTC
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ FPT
Công ty Việt Nam Land
Công ty TNHH nhà nước một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội
Công ty Hà Đô - Bộ Quốc Phòng
Công ty Cổ Phần Đầu Tư An Lạc
Công ty Cổ Phần tập đoàn Công nghệ CMC
Công ty Cổ Phần Phát triển Tùng Lâm
Công ty Cổ Phần khách sạn Hải Âu
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Liên Tỉnh
Công ty Cổ Phần Ứng dụng khoa học và Công nghệ Mitec
Công ty Espace Bourbon Thăng Long
Công ty Ciputral Hà Nội Iternational City
Công ty TNHH Hài Hoà
Công ty Liên doanh TNHH Sacidelta
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Hồng
Sở Xây Dựng Hà Nội
Công ty TNHH phát triển mỹ thuật Hà Nội
Công ty Cổ phần đầu tư VEAM Tây Hồ
Công ty Gang thép Thái Nguyên
Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội
Công ty liên doanh Hà Nội Lakeview
Công ty liên doanh khách sạn Thông Nhất Metropole
Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNN Việt Nam
Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO)
Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel-Hancic
Danh mục dự án
Dự án ngành xây dựng
Dự án ngành công nghiệp
Dự án Đào tạo
Dự án tư vấn quản lý
Dự án về hạ tầng kỹ thuật
Các dự án đang thực thi

Liên hệ và hỏi đáp

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

 • 1000 Chuyên gia
 •  
  8
 •  Chi nhánh
 •  
 • 3 Văn phòng đại diện
 •  
  6
 •  Công ty con China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013